Powiadomienia o bezpieczeństwie produktów

 

Najwyższym priorytetem dla RECARO jest zapewnienie jakości i bezpieczeństwa oferowanych produktów.

Wszystkie produkty przechodzą szereg testów na każdym etapie produkcji, jeszcze zanim trafią do Konsumenta. RECARO monitoruje pojawiające się z rynku sygnały i bada je bardzo wnikliwie, aby mieć pewność, że nasze produkty spełniają wszystkie standardy. Jeśli jest taka potrzeba, podejmujemy wszelkie niezbędne działania, łącznie ze ścisłą współpracą z odpowiednimi instytucjami, w celu rozwiania wątpliwości i zapewnienia bezpieczeństwa naszych produktów.

RECARO Tian Core / Elite Foteliki - (Listopad 2020)

RECARO Zero.1 Foteliki - (Wrzesień 2018)

W trakcie regularnych rutynowych kontroli jakości Recaro Child Safety wykryło odchylenie w konkretnej, jasno określonej partii produkcyjnej fotelika Recaro Zero.1, które nie spełnia wysokich standardów jakości Recaro Child Safety.

Klienci posiadający produkt o odpowiednim numerze seryjnym otrzymają bezpłatnie nowy fotelik Recaro Zero.1. Do czasu dostarczenia nowego egzemplarza stary fotelik powinien być używany tylko w pozycji tyłem do kierunku jazdy - to znaczy w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy.

Korzystając z numeru seryjnego swojego fotelika, klienci mogą ustalić, czy dotyczy to ich produktu, a jeśli tak, skontaktować się z Serwisem Autoryzowanym w celu dalszego postępowania.

Produkty, których dotyczy problem, mają numery seryjne:

KS01022139 na KS01024461
KS0128355
KS01035954 do KS01039574
KS01048736 do KS01049087


Numer seryjny znajduje się na etykiecie na spodzie siedzenia Recaro Zero.1.